Dugnad 2020

Tiltaksplan. Arbeid og tiltak i havneområdet i uprioritert rekkefølge.

Vedlikehold på fortøyningsanlegget der eksisterende fortøyninger blir sjekket og gjennomgått.

Sette ut nye fortøyninger/lodd der styret finner at det er behov. Brygge 2, 3 og 5 bør prioriteres.

Følge opp vedtak styret har gjort når det gjelder båt som har stått i flere år på foreningas område.

Reparasjon på ytre ende av pir 4 der røret er brutt løs og piren er skadet dersom skaden ikke blir utbedret av leietaker/bruker som har bidradd til skaden.

Ordne med nye porter til pir 4 og 5.

Bytte av klaver på rørene. Rustfrie klaver ligger klare i naustet. Rustne klaver byttes ut.

Ordne med vandringer på rør som mangler vandringer.

En del rør har smale og dårlige vandringer. Disse bør skiftes ut.

Fjerne landfestene (Stålrør og wirer) på landsiden. Disse ble tidligere brukt som støtte for de lange smale flytebryggene.

Vedlikehold av gjestebrygga er foreningas forpliktelse. Her trengs det vedlikehold av fortøyning, landgang og landfeste.

Foreninga har to lange brygger som ikke er i bruk. Styret får i oppdrag å vurdere hvordan de kan utnyttes i sammenheng med drifta av båthavna.

Styret får i oppdrag å jobbe videre med el-anlegget. Anlegget bør være i orden, og en bør finne ordninger der brukere kan ta ut strøm og betale på en enkel måte.

Styret ber deg vurdere hvilket tiltak du kan tenke deg å delta på og sende melding tilbåtforenings epost ( batforening.skibotn@gmail.com ) om dette til styret innen 20.05.2020

Dersom du har en ide om andre tiltak som burde iverksettes, er styret mottakelig for innspill.

Del denne siden